was successfully added to your cart.

Dlaczego czasem powstaje pleśń lub grzyb wokół okien?

Autor 22 marca 2016Poradnik

W przypadku nieprawidłowej wentylacji pomieszczenia, wilgoć zawarta w powietrzu osadzać się może na zimnych ścianach (bardzo często pod oknami lub w miejscu styku okna ze ścianą). Stałe zawilgocenie ścian, murów będzie w związku z tym prowadzić do powstawania grzybów i pleśni. Okna PCV w porównaniu do starych okien drewnianych są bardzo szczelne, dlatego należy stosować odpowiednie rozszczelnienie np. mikrowentylację, nawiewniki lub po prostu częste wietrzenie. Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu może również pomóc w zmniejszeniu zawilgocenia pomieszczenia. Dodatkowo pomieszczenia o dużej wilgotności powietrza należy częściej wietrzyć aby nie powodować osadzania się wilgoci na ścianach. Rozwijające się w wilgotnym środowisku pleśnie i grzyby są szkodliwe dla zdrowia, a ich osuszanie i usuwaniu jest trudne i kosztowne.