was successfully added to your cart.

Czyszczenie i konserwacja okien PCV

Autor 22 marca 2016Poradnik
  1. W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania okuć należy przynajmniej raz w roku smarować wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów okucia olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnująco – czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okucia.
  2. Prace montażowo – naprawcze, tj. regulacja okuć (a w szczególności zawiasu narożnego i rozwórek), wymiana okuć zużytych lub uszkodzonych oraz zawieszenie lub wyjmowanie skrzydła z ościeżnicy powinien wykonywać fachowy personel.
  3. Wszystkie elementy okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem oraz zamalowaniem podczas montażu i prac remontowych.
  4. Typowe zabrudzenia okien należy usuwać za pomocą łagodnego środka myjącego na bazie mydła.