was successfully added to your cart.

Dlaczego na oknach skrapla się woda?

Autor 22 marca 2016Poradnik

Zjawisko roszenia się szyb od strony wewnętrznej pomieszczeń jest zjawiskiem często występującym w okresie zimowym, szczególnie w łazience lub kuchni gdzie wilgotność powietrza jest bardzo wysoka (pranie, gotowanie, itp.) Dzieje się tak dlatego, że wilgotne gorące powietrze stykając się z zimną powierzchnią szyby oziębia się i zawarta w nim para wodna skrapla się, spływając po zimnej powierzchni.

Co robić?

  • Stosować wentylację (np. otwarcie okna, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja).
  • Zainstalować szyby niskoemisyjne o współczynniku min. U=1,1 W/m2K powodujące podniesienie temperatury wewnętrznej powierzchni szyby nawet o kilkanaście stopni, co znacznie opóźnia moment powstania zjawiska roszenia szyb.
  • Ograniczyć emisję pary wodnej w pomieszczeniach (np. przykrywanie gotujących się potraw, zasłony, kabiny prysznicowe).
  • Zainstalować i używać funkcje uchylania okna, mikrowentylacji, lub zastosować nawiewniki.